top of page

Nu lanseras PLS Energy Systems nya logotyp och hemsida

Vårt nya visuella uttryck har huvudsakligen färgerna grön och blå för att spegla vårt natur- och miljöfokus. Lanseringen innebär att vi kan nå ut med den nya grafiska utformningen och samtidigt berätta om vår kärna. Våra värderingar är desamma och vi är fortfarande samma personer i personalstyrkan, där vi fått förstärkning av några medarbetare under slutet av förra året. Vi har helt enkelt gjort en uppgradering som bättre ska visa att vi är mer mångfacetterade än vad föregående logotyp visuellt uttrycke.


Därför byter vi logotyp


Anledningen till att vi har en ny design på logotypen är enkelt att beskriva. För oss är det tydligt att vår verksamhet spänner över många fält och områden inom energibranschen, men att det inte helt speglades i vår tidigare logotyp. Efter en kortare undersökning fick vi svar att den associerar till sol och solcellspaneler, vilket är träffsäkert ur en aspekt då vi forrtfarande arbetar inom ramen för solenergi. Kvar var att även inkludera energilagringen och batteritekniken. Den logiska slutledningen var att logotypen var missvisande och vi behövde ett omtag. Resultatet blev ett grönnyanserat förtetagsmärke där varumärkesnamnet fortfarande är PLS Energy Systems som fått sällskap av en tagline: Powering longterm solutions.


Bakgrunden till ny logga och hemsida


Som de flesta av oss redan känner till står energibranschen inför stora utmaningar framöver och särskilt på solsidan har antalet solcellsföretag ökat lavinartat. Efterfrågan på solceller är hög och därför måste tillgången följa utvecklingen. PLS Energy Systems startade som ett solcellsföretag med inriktning mot både privat - och företagskunder. Insatser i Afrika gjordes också. Den stora vändningen var pandemin som fick oss att skruva och tänka nytt. Valet blev att ta hem arbetet på svensk mark och arbetet fortsatte med uppdrag i olika storlekar.


Batteriteknik har alltid haft en särskilt varm plats hos oss. Arbetet med detta har successivt utökats under det senaste året där energilagring har kommit att bli ett specialistområde som vi vill fortsätta framhålla.


Samtidigt som vi får en ny varumärkesdesign har vi även sett till att hemsidan har fått ett nytt utseende. Vår ambition är att detta sammantaget ska kommunicera det vi står för och arbetar med. Hoppas att den nya designen faller er i smaken. Likt förut uppskattar vi samarbete och god kontakt, så är det något ni vill dela med er av är vi som vanligt idel öra!


bottom of page