top of page

Energilösningar

PLS Energy Systems är specialiserade på energilagring och hjälper företag att skapa en effektiv elförsörjning. Hos oss finns mångårig erfarenhet av energilagring, förnyelsebar energi och batteriteknik.

 

Vårt uppdrag är att skapa innovativa och långsiktiga energilösningar som håller över tid.  Genom att utforska och prova nya idéer är vårt fokus att uppnå effektivt resursutnyttjande och cirkulär teknik.

Värderingar

Vår personal är vår viktigaste tillgång och våra värdeord är respekt, innovation, hållbarhet och säkerhet. Våra värderingar spelar en nyckelroll i vårt företag och vägleder oss dagligen.

 

Vi vill efterleva våra värderingar genom att vara en lösningsorienterad och miljömedveten part som på ett engagerat sätt ser till att säkerheten i alla situationer har högst prioritet. Vi uppskattar och uppmuntrar olikheter, samarbeten och innovationer som förflyttar energibranschen framåt i den gröna omställningen. 

Hållbarhet och Agenda 2030

PLS Energy har ett tydligt uppdrag i samhället vilket är att tillhandahålla prisvärda energilösningar. Uppdraget innebär att arbeta för att ge människor rätt till lättillgänglig energi på ett effektivt sätt. Erbjudandet är pålitliga, smarta och kostnadseffektiva energilösningar. 

 

Agenda 2030 med de sjutton globala målen präglar arbetet inom PLS Energy Systems. När en anläggning eller projekt planeras sker aktivt arbete med att inkorporera så många av de klimatmål inom Agenda 2030 som möjligt för att säkerställa en mer klimateffektiv verksamhet och bidra till att klimatmålen uppfylls.

De klimatmål vi främst syftar till att arbeta är mål 7 som innefattar hållbar energiförsörjning, mål 15 som innebär arbete med ekosystem och biologisk mångfald och mål 13 som innebär att motverka klimatförändringarna. Genom samverkan med näringslivet, kommuner och privatpersoner kan vi även göra insatser för mål 11 för hållbara städer och samhällen. Vi arbetar också för mål 12, hållbar konsumtion och produktion.

 

mål 11.jpeg
12-hallbar-konsumtion-och-produktion.png
13-bekampa-klimatforandringarna.png
15_ekosystem.png
Våra partners i samverkan
1745_bla_edited.png
GEP logga_transparent.png
ED-compact-light-bg-colour.png
Gislaved_primär-sRGB.png
Gislaved-Energi-genomskinlig-bakgrund-för-powerpint-etc.png
ECRIS AB Logga_transparent.png
FOX logo-Color.png
GREB LOGGA FRILAGD.png
Bengtsfors kommun_transparent.png
logo-light-bg-color.png
Peters Elservice nya logga[69].png
  • alt.text.label.Facebook
  • alt.text.label.LinkedIn
bottom of page