top of page

Solenergi

Energin vi får från solen är oändlig och förnyelsebar vilket gör att vi inte behöver använda ändliga resurser såsom kol eller olja. Solenergi som tas upp av solceller för att producera el är fossilfri och förnyelsebar med minimal klimatpåverkan. Livslängden för en solcell beräknas till cirka 30 år vilket gör den till ett hållbart alternativ som energikälla. Den största miljöpåverkan som en solcell har kommer från tillverkningsprocessen, likt många andra produkter som tillverkas. Av dessa anledningar arbetar vi enbart med energilösningar där förnyelsebara energikällor har huvudrollen.

Upptäck kraften i energilager med batterier

Instrålningen i Sverige sker under hela året men är naturligt högre under sommarhalvåret. Utmaningen är att få en jämn fördelning under årets alla månader och därför behövs energilagring som är ett av PLS Energy’s expertisområden. Vi är specialiserade på att kombinera solceller och batterier i olika typer av anläggningar. Dessa anläggningar kan också optimeras genom digital styrning av artificiell intelligens på Svenska kraftnäts frekvensmarknad.

Läs mer om våra solcellsanläggningar.

Koncept28d1e45d1920f13777e866319c71b8bce7cc202ce35f7b25fd0e896b9f28c7335.png
Våra partners i samverkan
1745_bla_edited.png
GEP logga_transparent.png
ED-compact-light-bg-colour.png
Gislaved_primär-sRGB.png
Gislaved-Energi-genomskinlig-bakgrund-för-powerpint-etc.png
ECRIS AB Logga_transparent.png
FOX logo-Color.png
GREB LOGGA FRILAGD.png
Bengtsfors kommun_transparent.png
logo-light-bg-color.png
Peters Elservice nya logga[69].png
  • alt.text.label.Facebook
  • alt.text.label.LinkedIn
bottom of page