top of page
Solpaneler

Energipark

Vår energipark som koncept är skalbar och unik i sitt slag för att passa en lokal såväl som en världsmarknad i stort behov av smart energieffektivitet. Lösningen består av tre komponenter i form av solceller som står för energiutvinningen, energilagring med återvunna elbilsbatterier och vätgasproduktion.

 

Konceptet är ett viktigt och hållbart bidrag som utökar marknadsandelen för förnyelsebar energi, vilket är i linje med Sveriges mål om att ha 100 procent förnyelsebar energiproduktion år 2040. De anläggningar vi projektleder tangerar också Agenda 2030 och de globala målen, särskilt mål nummer 7 "Hållbar energi för alla" samt mål nummer 9 "Hållbar industri, innovationer och infrastruktur".

 

Våra energiparker planeras och byggs utifrån ett hållbarhetsperspektiv för att säkerställa effektivt resursutnyttjande som bidrar till att klimatmålen uppfylls. 

GEP Koncept 2.0 (1)28a4d5288a39651d7e07bf567d3d65444658ee42c9fbde5e8bce87c630004e84.png
Våra partners i samverkan
1745_bla_edited.png
GEP logga_transparent.png
Aire_logo Black with wordmark.png
Gislaved_primär-sRGB.png
Bengtsfors kommun_transparent.png
Gislaved-Energi-genomskinlig-bakgrund-för-powerpint-etc.png
ECRIS AB Logga_transparent.png
logo-light-bg-color.png
Peters Elservice nya logga[69].png
  • alt.text.label.Facebook
  • alt.text.label.LinkedIn
bottom of page