top of page

Vårt arbete med energilager

Smart teknik är framtidens energilagring

 

Vårt huvudsakliga syfte med vårt arbete är att bidra med ett systemtänk inom energibranschen. Vi finns för att säkerställa hållbart producerad energi som balanserar hela systemet. Genom att kombinera energidelar som samverkar under styrning av artificiell intelligens uppnår vi smart systemteknik nu och för framtiden. Vår samlade kompetens skapar unika energikoncept i form av parker, anläggningar och installationer. Utöver projekt ute på plats tar vi initiativ till förmån för utveckling inom forskning och innovation inom ramen för energieffektivitet och utökad tillgång till energi världen över.

Cirkulärt energiprojekt på Bilia

På Bilias huvudkontor i Sisjön finns det största cirkulära energilagringsprojektet med återbrukade batterier. Det är Ecris som levererat energilagret och vi har ansvarat för solcellsinstallationen. Projektet var färdigställt i början av 2023 med slutresultatet att uttjänta batterier tagits tillvara för att göra förnyelsebar energi planerbar– en vinst för både miljön och Bilia.

Bilia.jpeg
ECRIS AB Logga_transparent.png
Værket Skansevej_EU logo.png

EU-projektet 2LIPP

På Bornholm pågår EU-projektet 2LIPP (Second Life for Power Plants) med huvudfrågeställningen hur vi genom energilagring kan förvandla ett föråldrat fossilt kraftverk till ett grönt och kostnadseffektivt energikoncept. Vi bidrar med batterier som en av de tre lagringsteknikerna. På forskningssidan deltar representanter från Danmark, Tyskland och Polen. Projekttiden är 3,5 år med start 2023 och avslut 2026 där totalbudgeten är 145 miljoner SEK.

EU Logo.jpg
2lipp_no_background .png
ED-compact-light-bg-colour.png

Bengtsfors batterianläggning

I samarbete med Bengtsfors energi bygger vi en storskalig batterianläggning. Lagret kan liknas vid en stationär kraftbank som tar hand om energiöverskott och sparar det till ett annat tillfälle när behov uppstår. När batterilagret står klart, vilket förväntas vara 2025, kommer det kunna stötta det lokala elnätet i Bengtsfors.

Bengtsfors battrilager_no logo.jpg
Bengtsfors kommun_transparent.png
bengtsfors-energi-ab_logga.png

Energy Director

abstrakt bakgrund

PLS Energy Systems har tillsammans med PINI utvecklat en digital plattform som erbjuder marknaden en lösning som kan styra olika energikällor, såsom solenergi, energilager, vattenkraft, vätgasproduktion och annan energiproduktion med hjälp av AI-teknik. 

Leader är en viktig samverkanspartner som varit delaktig i finansieringen av AI-verktyget vars uppgift är att hantera köp och sälj på elprismarknaden.

Leader-logo.jpeg
EU-logo-jordbruksfonden-farg.jpeg
ED-compact-light-bg-colour.png

Gislaved Energipark 

Unik energipark där lösningen består av tre komponenter i form av solceller som står för energiutvinningen, energilagring med batteriteknik
och vätgasproduktion.

barley-field-ga8d30cf8a_1920.jpg
Image_edited.jpg

Energianläggning på Cypern

Hybridkraftverk med energilager som drivs av Cyprus Institute och består av en hybridinverter, batteriteknik och en solcellsanläggning. Detta förnyelsebara energikoncept är även ihopkopplat med ett vindkraftverk.

CyI_Logo-RTI_ver_b.png

Rwanda och Ghana

Samverkansprojekt med East African Power (EAP) där ändamålet var att elektrifiera ett bibliotek som möjliggör utbildning i Sonzu. 

Wide_Blue_Logo.png
GREB LOGGA FRILAGD.png
Image10.jpeg
bottom of page