top of page

1745 Electric bygger cirkulärt batterilager i Bengtsfors

Sedan slutet av förra året finns PLS Energy Systems dotterbolag 1745 Electric etablerade i Bengtsfors. Placeringen är i Volvos tidigare lokaler där ett storskaligt batterilager byggs upp under ledning av platschef Marcus Hansson. Fullt utbyggt ska kapaciteten vara 10 MWh och än så länge är arbetet på väg mot halvvägs med 3,5 MWh. Redan nu är lagret ett av de största lagren i Sverige med begagnade batterier, så kallade second life-batterier, vilket är både önskvärt och efterfrågat inom energibranschen.


Det pågående arbetet innebär att batterierna löpande transporteras till lokalen i Bengtsfors. Därefter flyttas dem och placeras i pallar och ställs på hyllplan i sektioner. Arbetet löper på enligt plan och lagret är i testkörningsläge som innebär att vi kan stödja elnätet i Bengtsfors och säkerställa driftsäkerhet redan idag. När batterilagret står klart, vilket förväntas vara 2025, kommer det fullt ut kunna stötta det lokala elnätet i Bengtsfors. Tack vare smart styrning kan batterilagret användas på ett kostnadseffektivt sätt utifrån hur elprisläget och väderförhållandena ser ut.


Det finns goda anledningar att vara etablerade i Bengtsfors och bygga batterilager här. Kommunen satsar på hållbarhet och gör insatser för att företagare ska kunna initiera och driva igenom projekt där återbruk premieras. Här har våra återvunna batterier fått en uppskattad plats, säger Fredrik Stigebrandt, vd för 1745 Electric.

I samarbete med Bengtsfors energi, som försörjer närmare 3 500 invånare med el, kommer batterierna stå för pålitlighet och stabilitet. Lagret kan liknas vid en stationär kraftbank som tar hand om energiöverskott och sparar det till ett annat tillfälle när behov uppstår.


Fördelar med ett cirkulärt energilager med återvunna batterier:


  • Effektiv resursanvändning - batterierna får utökad livslängd.

  • Låg miljöpåverkan - minimala utsläpp.

  • Hållbar teknik - smart styrning gör att batterierna håller längre.

  • Låga kostnader - befintlig lokal används med anslutningsmöjlighet till elnätet.


För mer information om batterilagret kontakta: Fredrik Stigebrandt fredrik@1745.sebottom of page