top of page
abstrakt bakgrund

Energistyrning

Utökad potential för energilager med hjälp av vårt AI-verktyg

Med vårt energilager som grund kan du ytterligare öka lönsamheten i ditt energisystem genom att använda vårt AI-verktyg. Verktyget använder artificiell intelligens för att styra energiflödena och ger dig den i särklass bästa schemaläggaren som optimerar ditt system. Schemaläggningen sker digitalt och inkluderar produktion, konsumtion och tjänstekombinering med målet att öka lönsamheten.

 

Verktyget använder data, både historisk och realtid, för att skapa analyser och prognoser. Den digitala styrningen sker aktivt under dygnets alla timmar för att din energiresurs ska kunna nyttjas självständigt. Du kan följa aktiviteten i vårt webbaserade användargränssnitt.

 

Om du inte redan har en resurs med integration till verktyget så har vi gjort det enkelt att ansluta med hjälp av vårt REST API.

Energilagret och AI-verktyget ger dig:

  • Ökad lönsamhet genom resursoptimering

  • Kontinuerlig analys och prognos av historisk data, realtidsdata och prisläge

  • Automatiserad och digital styrning

  • Tjänstekombinering

  • Arbitragehandel

  • Frekvenstjänster

  • Webbaserat användargränssnitt

  • REST API

Våra partners i samverkan
1745_bla_edited.png
GEP logga_transparent.png
ED-compact-light-bg-colour.png
Gislaved_primär-sRGB.png
Gislaved-Energi-genomskinlig-bakgrund-för-powerpint-etc.png
ECRIS AB Logga_transparent.png
FOX logo-Color.png
GREB LOGGA FRILAGD.png
Bengtsfors kommun_transparent.png
logo-light-bg-color.png
Peters Elservice nya logga[69].png
  • alt.text.label.Facebook
  • alt.text.label.LinkedIn
bottom of page