top of page

SmartPass-projekt startat för utveckling av batteripass

Projektet syftar till att skapa digitala pass för tre produkter med tillhörande värdekedjor: litiumjonbatterier, återanvändbara LED-lampor och cirkulärt belagda stekpannor. Målet är att utveckla pass för respektive produkt som inkluderar hela resan från tillverkning till återvinning.  

 

I projektet ingår utvärdering av hinder och möjligheter kopplat till hållbarhet, spårbarhet, datasäkerhet och interoperabilitet. Slutresultat av projektet är utvecklade och utvärderade digitala produktpass.  

 

SmartPass-projektet är finansierat av Vinnova där Chalmers Industriteknik leder samverkan mellan PLS Energy Systems, Micropower group, OnePan och Brighteco.  

 

 

Vad är ett batteripass? 

 

Begreppet "batteripass " innebär att ett batteri får en digital identitet. Batteripasset kommer innebära datainsamling från tillverkningsprocessen samt ge en bild  av batteriets aktuella status. Detta sammantaget kommer att skapa bättre förutsättningar för återbruk och återvinning. En fullständig process för att skapa dessa batteripass är under konstruktion och ska genom SmartPass-projektet realiseras. När konceptet är utarbetat kommer det att innebära att batterier bättre kan tas tillvara och hanteras på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt.  

 

 

Bakgrund till projektet

 

Bakgrunden till detta projekt är att alla industribatterier och batterier för eldrivna fordon batterier i EU behöver ha ett så kallat batteripass i enlighet med Agenda 2030. Tillsammans med projektpartners kommer vi att hjälpa till att ta fram en process som ger samtliga produkter ett digitalt pass som ger utförliga uppgifter om nuvarande status.  

 

 

Varför är det viktigt?  

 

Batteripasset kommer att kunna ge mycket information om varje enskilt batteri. Utöver att visa återstående kapacitet ska det också visa hur hållbart producerat batteriet är samt miljöpåverkan och arbetsförhållanden. Batteripasset ska ge bättre förutsättningar för en hållbar livscykel för batteriet och en enklare återvinningsprocess.  

 

Det finns i nuläget ett behov av att snabba upp processen i framtagningen av digitala produktpass. Genom att utvärdera prototyper kan lärdomar plockas upp vilket påskyndar implementeringen. Projektet är branschöverskridande vilket ökar nyttan med projektet.   

 

Vad ansvarar PLS Energy Systems för?  

 

Från vårt perspektiv är det utvecklingen och utvärderingen av litiumjonbatterier som är vårt huvudintresse.   Såhär kommer processen att se ut för vår del:  

 

  1. Identifiering och kartläggning av litiumjonbatteriernas värdekedja. 

  2. Prototyputveckling av ett digitalt pass.  

  3. Utvärdering av prototypen.  

 

 

Vi kommer i ett första läge vara delaktiga i att kartlägga och identifiera värdekedjan vilket också innebär att spåra batteriernas resa från tillverkning till återvinning. Efter detta steg sker prototyputveckling som avslutas med utvärdering.  

 

Läs mer om projektet här.  

bottom of page