top of page

Energilager med återbrukade batterier levererar stödtjänster till elnätet

Sedan mitten av mars används energilager från PLS Energy Systems för att stötta och balansera det svenska elnätet. Energilagren, som är uppbyggda av återbrukade elbilsbatterier, finns i Bengtsfors batterilager och Gislaved Energipark. Dessa projekt möter behovet av effektiv resursanvändning inom energibranschen och är därför ett viktigt bidrag i den gröna omställningen.

 

Det svenska elsystemet har ett stort behov av att kunna hantera variationerna och obalanserna som uppstår från sol- och vindkraft. Som en del i lösningen kan elbilsbatterier återbrukas och istället användas som energilager till fördel för miljö och samhälle.

 

Den främsta fördelen med energilager är förmågan att lagra överskott av energi när produktionen är hög och leverera den när efterfrågan är stark. När energilagren kombineras med energistyrning kan elförsörjningen planeras och därmed bättre balansera kraftsystemet. Vårt samarbete med Aire Energy och deras optimeringstjänst gör det möjligt för oss att erbjuda och leverera stödtjänster via Svenska kraftnät.


Om batterilagringstekniken 

Tekniken bakom energilagringen som vi använder i våra projekt börjar med elbilsbatterier. Dessa batterier plockas ut ur elbilar när de betraktas som uttjänta för fortsatt användning i bilarna. Dock har de fortfarande cirka 80 procent av sin kapacitet kvar och kan användas i andra sammanhang, till exempel som energilager. Genom att sammankoppla och installera batterierna i en container utgör de en utmärkt och pålitlig energiresurs.

 

Läs mer om energilagren i Gislaved Energipark på www.gep.nu.

 

Här kan du läsa mer om Bengtsfors batterilager >>bottom of page