top of page
  • Skribentens bildAnna Hedwall

Solenergi

Uppdaterat: 18 jan. 2023


Energin vi får från solen är oändlig och förnyelsebar vilket gör att vi inte behöver använda ändliga resurser såsom kol eller olja. Solenergi som tas upp av solceller för att producera elenergi är fossilfri, förnyelsebar och har minimal klimatpåverkan. Den största miljöpåverkan som en solcell har kommer från tillverkningsprocessen, likt många andra produkter som tillverkas. Dock är denna miljöpåverkan liten om man ser till livslängden för en solcell, vilket beräknas till minst 30 år.


Instrålningen i Sverige sker under hela året men är naturligt högre under sommarhalvåret. Utmaningen är att få en jämn fördelning under årets alla månader och därför behövs energilagring som är ett av PLS Energy’s expertisområden.
11 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page