top of page
  • Skribentens bildAnna Hedwall

Vad är energilagring?

Uppdaterat: 18 jan. 2023

Energilagring innebär att förvara energi. Hur energin i det första steget utvinns sker genom olika former av produktion. Oavsett produktionsmetod behövs och används energi konstant över dygnets timmar i olika volymer i alla världens hörn. Till detta stora behov och efterfråga tillkommer behov av anpassade lagringsmetoder för att kunna säkerställa en god löpande energiförsörjning. Lagringsmetoder är nödvändigt för att producerad energi inte ska gå förlorad. Möjligheten att kunna lagra energi är avgörande för att undvika onödigt spill och säkerställa en hållbar och kostnadseffektiv energiförsörjning. 

Att kunna lagra energi är en efterfrågad teknik inom energibranschen. Utmaningen är att lagra den energi som blir över både vid produktionen och vid effektiv användning. Energi i form av el är en förbrukningsprodukt och efterfrågan är stor över hela världen. Behovet och användningen ökar i takt med att jordens befolkning växer och för att kunna jämna ut den ojämlika tillgången på elektricitet behöver nya sätt för energilagring prioriteras och uppmärksammas. Här vill och kan PLS göra skillnad. 

Möjligheterna och marknadsandelen för så kallad grön energi, det vill säga sol-, vind och vattenkraft, har ökat markant de senaste årtiondena. Därtill är arbetet med att minska spillet av energin fortsatt i fokus. Intresse för energifrågor har ökat radikalt, både hos privatpersoner och även hos företag och myndigheter. Att ställa om till grön energiproduktion och konsumtion ställer inte bara krav på tillgång till miljömärkta energikällor utan även på lagringen av energin och att den ska vara både grön och effektiv. 

På marknaden idag finns några olika sätt för energilagring med olika stor miljöpåverkan. De alternativ som tillhandahålls idag är batterilagring, vätgas, svänghjul, superkondensatorer, supraledare, pumpkraft, tryckluft samt uppvärmt salt. 
5 visningar0 kommentarer

Kommentare


bottom of page