top of page
  • Skribentens bildAnna Hedwall

Lär känna Alexander och snöa in på frekvensmarknaden


 

Alexander Johansson, energiingenjör på PLS Energy Systems.


Alexander, du jobbar som energiingenjör. Berätta om vad du arbetar med på dagarna!


Mina arbetsuppgifter varierar mycket då jag verkar inom olika områden i vår organisation där jag främst arbetar med att ta fram projektunderlag för kunder. Som potentiell kund vill du gärna se och läsa om hur en anläggning skulle fungera hos just ert företag. Min huvudsakliga uppgift är att ta fram en skräddarsydd lösning för kundens behov gällande solceller och/eller energilagring.Vilka drivkrafter har du och vad blir du motiverad av?


Min drivkraft är att göra gott, vilket är i linje med det vi arbetar med på PLS Energy Systems – att bidra till en grönare framtid. Det är också min motivation att hela tiden skapa nya och bättre lösningar för en hållbar framtid inom olika energisystem.Vad gjorde att just PLS Energy Systems blev ditt val av arbetsgivare?


Vi delar samma tankesätt och åsikter med viljan att göra skillnad.För en person som inte är insatt, hur skulle du beskriva PLS Energy Systems arbete med en mening?


Det är ett nytänkande företag som vill göra värden till en bättre plats att leva på.

(Stora ord, jag vet!).Finns det några svåra ord, för någon som inte är insatt, som du använder i ditt dagliga arbete som du kan nämna och förklara?


I branschen talas det ofta om frekvensmarknad/balansmarknad. I korthet ska jag försöka förklara innebörden. I Sveriges elnät strömmar det stora mängder el. Elen som tillverkas styrs av tillgång och efterfrågan. Ibland kan det hända att elnätet inte har den tillgången som efterfrågas eller tvärtom. Detta kan leda till att frekvensen i nätet hamnar i obalans.

Svenska kraftnät ansvarar för att upprätthålla balansen (50hz) genom att auktionera ut stödtjänster. Denna stödtjänst innebär att företag/privatpersoner får betalt för att anpassa sin verksamhet mot elnätet för att säkerställa balansen i elnätet.


Det finns olika typer av stödtjänster beroende på vad man kan bidra med. För att ta ett exempel, låt säga att du har ett energilager i form av batterier som är fulladdat. Den lagrade energin skulle då kunna hjälpa till med att stabilisera elnätet då frekvensen sjunker, genom att mata ut den lagrade energin på elnätet.Många av oss kommer in i ett så kallat ”flow” när vi gör sånt vi tycker är stimulerande och lagom utmanande. När känner du att du kommer in i ett flow och vad gör du då?


Jag skulle vilja säga att jag kommer in i ett flow när jag skall påbörja ett nytt projekt. Vid framtagning av nya projekt behöver man delvis använda sin fantasi och testa olika typer av lösningar för att komma fram till det mest lämpliga och bästa alternativet.Vad intresserar dig mest inom energibranschen?


Hur allting fungerar och hur man kan skapa ett stabilare/bättre sätt att använda energi.Vi människor är mer än det vi arbetar med. Vad intresserar du dig för när du inte arbetar?


Träning. Vi har bara en kropp vilket har fått mig att tänka på att ta bättre hand om mig själv via framför allt träning. Träningen ger mig bra mycket mer än bara träningsvärk! Då jag som person märker hur mycket bättre jag fungerar i vardagen generellt sätt, tack vare min träning.Har du några visdomsord, mantran eller liknande att dela med dig av?


Ta inte allt för givet. Det är så mycket som man tar för givet, saker som andra bara skulle kunna drömma om. Det är nog delvis detta som får mig att vilja göra gott och försöka göra skillnad för en bättre framtid.Blir du mer nyfiken på energilagring och hur vi arbetar med det?165 visningar0 kommentarer

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page