top of page
  • Skribentens bildAnna Hedwall

Vår problemlösare Daniel berättar mer om energilagring och batteriteknik


Daniel Magnusson, elkonstruktör på PLS Energy Systems.
Daniel Magnusson, elkonstruktör på PLS Energy Systems.

Daniel, du är elkonstruktör hos oss och en problemlösare av rang. Berätta om vad du arbetar med på dagarna!


Jag utvecklar nya energilager genom återbruk av batterier från elbilar. Mestadelen av tiden spenderar jag med teknisk problemlösning.Vilka drivkrafter har du och vad blir du motiverad av?


Förutom yrkesstolthet och vetskapen om hur betydande miljövänliga projekt är för framtiden, så är goda och trevliga kolleger och chefer väldigt viktigt för mig.Vad gjorde att just PLS Energy Systems blev ditt val av arbetsgivare?


Jag jobbade tidigare med liknande i ett annat bolag och kände att det verkligen stämde överens med min unika hjärna. Dessutom fick jag en fantastisk chef på den arbetsplatsen som heter Fredrik. Efter några år där och därefter som konsult på ett bemanningsbolag hamnade jag återigen på samma arbetsplats som Fredrik, det vill säga på PLS Energy Systems. Så nu är jag äntligen tillbaka där jag passar in bäst!För en som inte är insatt, hur skulle du beskriva PLS Energy Systems arbete med en mening?


PLS Energy Systems strävar efter att göra världen bättre genom teknologi så som solenergi, batterilager samt återanvändning i stället för återvinning.Finns det några svåra ord, för någon som inte är insatt, som du använder i ditt dagliga arbete som du kan nämna och förklara? T.ex. peak shaving.


Massor! De som är viktigast för mitt arbete är dock BMS. Det står för "Battery Management System" vilket är ett elektroniskt system som övervakar batterierna för att se till att de inte blir skadade eller orsakar brand. Detta är något som alltid måste användas på alla elbilsbatterier.Många av oss kommer in i ett så kallat ”flow” när vi gör sånt vi tycker är stimulerande och lagom utmanande. När känner du att du kommer in i ett flow och vad gör du då?


Det är när jag har kommit på en idé som verkar lovande i någon form av problemlösning. Då kan jag även spendera fritiden på att tänka på det, för den känslan är fantastisk!Vad intresserar dig mest inom energibranschen?


Utan tvekan återanvändning av begagnade batterier, för det för med sig så mycket annat gott. Dock har jag även på senare år blivit mer och mer intresserad över hur vi skulle kunna motverka energifattigdomen i utvecklingsländer. Pågående projekt på temat är än så länge snudd på hemligt, så mer om det kommer förhoppningsvis längre fram!Vi människor är mer än det vi arbetar med. Vad intresserar du dig för när du inte arbetar?


Jag lever ett väldigt enkelt liv faktiskt. Största delen av tiden tillbringar jag framför internet där jag lär mig nya saker om vetenskap, teknologi och innovationer.Har du några visdomsord, mantran eller liknande att dela med dig av?


Vänta inte på att andra ska förändra världen, sätt igång!Comentarios


bottom of page